Wszyscy pamiętamy chyba budzący seksualne skojarzenia przyrząd do ćwiczeń nazwany Shake-Weight, z którego naśmiewali się nawet twórcy South Parka. Jednak nie jest on jedyny. Teraz pałeczkę (żarcik niezamierzony) może przejąć Tug Toner - przyrząd jeszcze głupszy.

Dla tych którzy nie pamiętają, oto Shake-Weight:

A tak widzieli go twórcy South Parka: