Jak to mówią - co kraj to obyczaj i nie inaczej jest z Wielkanocą - świętem, które w tradycji chrześcijańskiej mają upamiętniać ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa, jednak nie należy zapominać, że święto to korzeniami sięga pogaństwa.

Wiele więc zwyczajów z nim związanych w różnych częściach świata może wydawać nam się po prostu dziwne. A oto najciekawsze z nich.