Jeśli jesteście ciekawi, jak aktualnie wygląda w liczbach nasz piękny świat, to przygotowaliśmy dla Was interesujące zestawienie. Dzięki niemu będzie mogli nieco dowiedzieć się o najważniejszych kwestiach dotyczących zdrowia, ekonomii, społeczeństwa, środowiska i naszej interakcji z otaczającym nas światem.

Światowa populacja ludzi:

7.399.755.835 Obecna populacja ludzi na świecie

13.913.572 Urodzeni w tym roku

189.148 Urodzeni dzisiaj

5.826.624 Zmarli w tym roku

79.210 Zmarli dzisiaj

8.086.948 Tegoroczny przyrost naturalny

Rząd i Ekonomia:

$ 5.331.508.295 Wydatki na ochronę zdrowia przez rządy dzisiaj

$ 4.679.945.660 Wydatki na edukacje przez rządy dzisiaj

$ 2.321.031.556 Wydatki wojskowe przez rządy dzisiaj

6.585.073 Auta wyprodukowane w tym roku

13.575.122 Rowery wyprodukowane w tym roku

34.276.408 Komputery sprzedane w tym roku

Społeczeństwo i media:

246.756 Pozycje książkowe wydane w tym roku

238.915.167 Gazety wypuszczone do obiegu dzisiaj

317.881 Sprzedanych telewizorów dzisiaj

2.620.751 Sprzedanych telefonów komórkowych dzisiaj

$ 96.088.060 Ilość wydanych pieniędzy na gry komputerowe dzisiaj

3.301.016.134 Użytkownicy internetu na świecie

106.765.801.550 E-maili wysłanych dzisiaj

2.034.879 Notki blogowe napisane w tym roku

295.968.324 Wysłane tweety dziś

2.197.610.314 Wyszukiwanych haseł w Google dzisiaj

imagesekekwlicbglripolpug48

Środowisko:

505.530 Powierzchnia lasów wycięta w tym roku (w hektarach)

680.580 Grunty utracone w wyniku erozji gleby w tym roku (hektary)

3.572.711.811 Emisja CO2 w tym roku ( w tonach)

1.166.490 Pustynnienie w tym roku ( hektary)

951.893 Toksyczne związki chemiczne uwalniane przez przemysł do naszego powietrza, gleby i wody w tym roku (tony)

Jedzenie:

778.921.473 Osób niedożywionych na świecie

1.620.617.488 Osób z nadwagą na świecie

540.205.830 Osób otyłych na świecie

14.778 Osoby zmarłe z głodu na świecie dzisiaj

$ 238.148.375 Pieniądze wydane na choroby związane z otyłością w USA dzisiaj

$ 91.354.719 Pieniądze wydane na programy utrata masy ciała w USA dzisiaj

Woda:

14.301.290 Ilość wody zużytej w tym roku (w mld litrów)

175.050 Zgonów na choroby związane z wodą w tym roku

667.263.750 Osoby bez dostępu do bezpiecznej wody pitnej

Energia:

189.294.313 Energia zużyta na świecie dzisiaj (MWh), w tym: 153.327.560 - z nieodnawialnych źródeł (MWh)

35.966.753 - ze źródeł odnawialnych (MWh)

1.413.325.063.753 Energia słoneczna docierająca do Ziemi dzisiaj (MWh)

40.509.483 Ropa wypompowana dzisiaj (w baryłkach)

1.160.590.738.061 Ropa pozostała (w baryłkach)

13.817 Dni do końca złóż ropy

1.125.598.726.722 Gazu zostanie (Bpr)

59.242 Dni do końca gazu ziemnego

4.361.932.600.811 Pozostało węgla (Bpr)

150.411 Dni do końca węgla

Zdrowie:

1.261.832 Zgonów z powodu chorób zakaźnych w tym roku

738.828 Zgonów dzieci poniżej 5 roku

4.083.481 Aborcji w tym roku

33.416 Zgony matek w czasie porodu w tym roku

37.852.311 Osób zakażonych HIV/AIDS

163.400 Zgony spowodowane przez HIV / AIDS w tym roku

798.302 Zgonów spowodowanych rakiem w tym roku

95.343 Zgonów spowodowanych malarią i w tym roku

7.314.795.706 Papierosów wypalonych w tym roku

485.910 Zgonów spowodowanych paleniem papierosów w tym roku

243.108 Zgonów spowodowanych alkoholem w tym roku

104.233 Samobójstw w tym roku

$ 38.885.039.749 Pieniędzy wydanych na narkotyki na świecie w tym roku

131.211 Śmiertelnych ofiar wypadków drogowych wypadków drogowych w tym roku

Stan na dzisiaj, na godzinę 11:40 czasu polskiego. Źródło: WorldoMeters