Złoża izotopu hel-3, zwanego kosmicznym pierwiastkiem, mogą występować na Dolnym Śląsku. Jego zasoby na naszej planecie kończą się, dlatego jego cena wzrasta, co sprawia, że jest on już kilka tysięcy razy droższy od złota.

Michał Banaś z Polskiej Akademii Nauk wysnuł hipotezę, jakoby w Sudeckim Uskoku Brzeżnym znajdowały się jego duże złoża. Jeśli to prawda, Polska może stać się wielkim graczem na arenie światowej.

Hel-3 jest niezwykle cennym izotopem, gdyż może być wykorzystywany np. jako paliwo przyszłości w reaktorach fuzji jądrowej, która rozwiąże wszystkie problemy energetyczne całego świata.

Zdaniem naukowca, należy go szukać w Sudeckim Uskoku Brzeżnym. jest to strefa nieciągłości oddzielająca Sudety od Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej, a pod względem geologicznym Sudety od bloku przedsudeckiego. Ciągnie się od okolic Vidnavy w Czechach do Złotoryi (Dolnośląskie).

Ekspert uważa, że przesłankami do potwierdzenie tej hipotezy jest fakt, iż w miejscowości Odolanów jest złoże gazu ziemnego, które zawiera od trzech do pięciu procent helu.

imaziemiksiedkwlaksspo56ge9w

Tak naprawdę nie wiadomo jednak, skąd on pochodzi. Badania przeprowadzone w latach 60. i 70. wskazują, że stężenie helu-3 jest co najmniej 10 razy większe w stosunku do tego, co być powinno.

Naukowcy PAN planują przeprowadzić eksperymenty na tym obszarze. Oczywiście, nie będzie to łatwe zadanie, bo potrzebny będzie spektrometr mas do gazów szlachetnych, jednak Polska jest w elitarnym klubie kilkunastu krajów, które taki sprzęt posiadają.

Izotop hel-3 to stabilny izotop helu i nazywany jest pierwiastkiem przyszłości lub pierwiastkiem kosmicznym. Używany jest w przemyśle, do produkcji czujników neutronów oraz w badaniach naukowych.

Coraz częściej wykorzystywany jest również w przemyśle naftowym i gazowym, podczas głębokich wierceń i ocenie wielkości złóż ropy czy gazu. Wykorzystuje się go również w medycynie, a w przyszłości może znaleźć zastosowanie przy produkcji energii elektrycznej.

Coraz więcej firm na świecie zainteresowanych jest jego wydobywaniem na Księżycu, dlatego też powstała idea kosmicznego górnictwa. Co ciekawe, PGNiG Polska jest jednym z sześciu firm na świecie produkujących hel.