Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że w ramach "Planu Morawieckiego" będzie kontynuowało prace nad "Programem polskiej energetyki jądrowej", która ma zaowocować budową dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6000 MW (4-8 bloków).

Rząd będzie wspierał i koordynował prace polskich przedsiębiorstw, które będą zdolne do wykonania tego przedsięwzięcia. Równocześnie będą prowadzone eksperymenty nad reaktorem wysokotemperaturowym HTGR o mocy termicznej 200-350 MW, produkującym nie tylko energię, ale także wysokiej jakości ciepło przemysłowe (kogenerencja jądrowa).

Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) rozważają budowę takiego reaktora w Świerku. Podpisana niedawno umowa, pomiędzy brytyjskim konsorcjum U-Battery a NCBJ, otwiera drogę do powstania pierwszego w Polsce badawczego reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem High Temperature Gas Reactor (HTGR).

Polacy stawiają na tę technologię, ponieważ jest ona obiecująca ze względu na fakt, że wytwarza ona dużo ciepła przemysłowego i jest odporna na wszelkiego rodzaju awarie. W kogeneracji jądrowej, reaktory nie cechują się dużą mocą, ale są w stanie dostarczać ciepło przemysłowe do zakładów produkcyjnych o wysokich parametrach.

W ten sposób strategiczne ośrodki w naszym kraju z branży rafineryjnej czy chemicznej mogłyby uniezależnić się od zewnętrznych dostawców i zapewnić Polsce większe bezpieczeństwo.

Reaktory wysokotemperaturowe HTGR, dzięki zastosowaniu specjalnego paliwa, w którym uran chroniony jest warstwami węglika krzemu, oraz obojętnego chemicznie helu jako chłodziwa, pozwalają bezpiecznie operować znacznie wyższymi temperaturami niż typowe reaktory chłodzone wodą.

htgrgrgrggrgrg Schemat reaktora HTGR. Fot. CC BY-SA 3.0 / Wikipedia.

Odporność paliwa na warunki ekstremalne powoduje, że nawet przy awarii wszystkich systemów bezpieczeństwa i całkowitej utracie chłodziwa, reaktor samoczynnie wychładza się, nie grożąc emisją substancji radioaktywnych do otoczenia. Dzięki temu, reaktory mogą być budowane w bezpośredniej bliskości innych instalacji przemysłowych i produkować energię elektryczną oraz ciepło znacznie bliżej odbiorcy, nie narażając go na straty przesyłowe.

"Prace nad projektowaniem, analizami bezpieczeństwa i budową takiego reaktora pozwoliłoby rozwinąć i utwierdzić w praktyce kompetencje ekspertów NCBJ ważne także dla obecnego programu polskiej energetyki jądrowej. Jednocześnie zaś przygotowałoby nas do wdrożenia w Polsce na skalę przemysłową reaktorów wysokotemperaturowych, dzięki którym energochłonny polski przemysł może zyskać dużą przewagę konkurencyjną" - powiedział dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ.

Zainteresowanie udziałem w polskim przedsięwzięciu wyraziły już firmy brytyjskie i francuskie agencje rządowe. Prowadzono również rozmowy z brytyjskim Departamentem Energii i Zmian Klimatu, oraz amerykańskim Departamentem Energii.

Naukowcy ze Świerku chcą, aby do 2025 roku powstał badawczy reaktor wysokotemperaturowy o mocy 10 MWt i elektrycznej 4 MWe.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju