Zaskakujące wyniki swoich badań opublikowali naukowcy z Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) na łamach czasopisma Psychosomatic Medicine. Odkryli oni związek pomiędzy naszym żołądkiem a mózgiem, w kwestiach myśli i uczuć, które mają wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie.

Badacze już wcześniej dostrzegli duże różnice w zachowaniu gryzoni, w efekcie podania leków na depresję. Postanowili oni przeprowadzić kolejne badania na ludziach, aby dowiedzieć się, co może za to odpowiadać.

Przeanalizowali próbki kału pobrane od 40 kobiet w przedziale wiekowym 18-45 lat. Po przebadaniu próbek, uczestniczki zostały podzielone na dwie grupy, w zależności od mikrobów znalezionych w ich próbkach. W pierwszej grupie, liczącej 33 osoby, wykazano większą liczebność bakterii zwanych bacteroides, a u drugiej grupy, 7-osobowej, wykazano więcej drobnoustrojów z rodzaju prevotella.

Później mózgi wszystkich kobiet zbadano z użyciem rezonansu magnetycznego. W trakcie eksperymentu badacze pokazywali kobietom obrazy mające na celu wywołanie pozytywnej, negatywnej lub neutralnej odpowiedzi emocjonalnej.

powerdwd-of-emotion-d Bakterie jelitowe wpływają na nasze emocje. For. Pixabay.

Wyniki bardzo zaskoczyły naukowców, gdyż badania wykazały, że bakterie jelitowe mają określony wpływ na mózg i nasze ogólne zachowanie. Kobiety z większą ilością bakterii z rodzaju bacteroides miały większą objętość istoty szarej w korze przedczołowej oraz w wyspie, czyli regionach mózgu, które przetwarzają złożone informacje. Posiadały też większą objętość hipokampu, który jest związany z pamięcią. Efektem była u kobiet skłonność do odczuwania negatywnych emocji.

Tymczasem u kobiet z większą liczebnością bakterii prevotella zaobserwowano o wiele mniejszą objętość obszarów lepiej rozwiniętych u przedstawicielek pierwszej grupy. W trakcie oglądania obrazów, doświadczały one głęboko negatywnych emocji i częściej zgłaszały wyższe poziomy lęku, drażliwości i nerwowości.

Hipokamp odpowiada w naszym organizmie za regulację emocji. Obniżenie zaangażowania tej części mózgu może wpływać na zwiększone pobudzenie emocjonalne, co zaobserwowano u kobiet z większą ilością znajdujących się w jelicie bakterii prevotella.

Naukowcy chcą teraz przeprowadzić zakrojone na większą skalę badania, aby lepiej zrozumieć, jaki wpływ mają bakterie znajdujące się w naszych żołądkach i jelitach. Jest to niezwykle ważne, ponieważ pomoże opracować o wiele skuteczniejsze leki np. na depresję dla osób, u których nie są one zbyt skuteczne, właśnie ze względu na występowanie określonego typu bakterii.

Źródło: Psychosomatic Medicine / Fot. Pixabay