Powierzchnia upraw GMO wzrosła o 6 procent

Jak wynika z danych Międzynarodowego Instytutu Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ISAAA) w 2012 roku powierzchnia upraw genetycznie modyfikowanych wzrosła o 10,3 mln ha. W których krajach najbardziej?

Jak wynika z danych Międzynarodowego Instytutu Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ISAAA) w 2012 roku powierzchnia upraw genetycznie modyfikowanych wzrosła o 10,3 mln ha. W których krajach najbardziej?

Uprawy GMO wbrew coraz głośnemu sprzeciwowi społecznemu podbijają kolejne kraje, głównie rozwijające się, gdzie świadomość o zyskach i kosztach tego przedsięwzięcia jest znikoma. W 2012 roku powierzchnia upraw genetycznie modyfikowanych nie zwiększała się tak szybko, jak np. jeszcze w 2010 roku.

To właśnie efekt kampanii społecznych o szkodliwości GMO, które prowadzone są przez organizacje ekologiczne, ale nie tylko. Mimo to jednak w ubiegłym roku na kolejnych 10,3 milionach hektarów pól uprawnych rozpoczęto uprawę GMO.

Łącznie jest to już 170 milionów hektarów pól. Rośliny GMO uprawia 17,3 miliona rolników w 28 krajach na świecie. Jak podaje Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ISAAA) od 1996 roku obszar uprawy GMO zwiększył się aż stukrotnie. Gdzie uprawia się coraz więcej GMO?

Stany Zjednoczone - 69,5 mln ha (wobec 69 mln ha rok wcześniej)
Brazylia - 36,6 mln ha (wobec 30,3 mln ha)
Argentyna - 23,9 mln ha (wobec 23,7 mln ha)
Kanada - 11,6 mln ha
Indie - 10,8 mln ha
Chiny - 4 mln ha
Paragwaj - 3,4 mln ha
Pakistan - 2,8 mln ha
RPA - 2,9 mln ha
Urugwaj - 1,4 mln ha.

Po za tym GMO uprawia się również w Australii, na Filipinach, w Birmie, Burkina Faso, Meksyku, Hiszpanii, Kolumbii, Chile, Hondurasie, Portugalii, Czechach, Egipcie, Słowacji, Rumunii, Sudanie, Kostaryce i Kubie.

W Unii Europejskiej uprawia się zmodyfikowaną kukurydzę Bt oraz ziemniak Amflora na powierzchni 130 tysięcy hektarów. W 2012 roku nastąpił wzrost produkcji kukurydzy o 13 procent wobec 2011 roku, szczególnie w Hiszpanii. Ziemniak zmodyfikowany genetycznie przestał być uprawiany w 2012 roku, a więc plantacje zniknęły całkowicie z Niemczech i Szwecji.

W skali Europy grunty, gdzie uprawia się GMO stanowią tylko 0,1 procent powierzchni wszystkich gruntów ornych, zaś w skali świata około 3 procent. W Polsce zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych obowiązuje od 28 stycznia 2013 roku.