Curiosity potwierdza, na Marsie jest woda!

To już pewne! Na Czerwonej Planecie jest woda! Oficjalnie potwierdzili to naukowcy z NASA, na łamach najnowszego wydania magazynu Science. Badacze związani z misją łazika Curiosity donoszą, że już pierwsza próbka pobrana przez robota z marsjańskiej gleby, zawierała cząsteczki wody.

To już pewne! Na Czerwonej Planecie jest woda! Oficjalnie potwierdzili ten fakt naukowcy z NASA, na łamach najnowszego wydania magazynu Science. Badacze związani z misją łazika Curiosity donoszą, że już pierwsza próbka pobrana przez robota z marsjańskiej gleby, zawierała cząsteczki wody.

Badania dowodzą, że gleba Czerwonej Planety w 2 procentach zawiera ten życiodajny płyn. Analizowane przez zespół z Rensselaer Polytechnic Institute dane zawierają informacje o bytności w pobranej glebie dwutlenku węgla, tlenu, węglowodorów, związków siarki oraz chloru i tlenu.

Co ciekawe, te ostatnie związki znaleziono wcześniej w okolicach podbiegunowych przez sondę Phoenix, a teraz w okolicach równika, to oznacza, że występują one na całej planecie. Wszystkie te świetne informacje z powierzchni Marsa dają większą szansę i nadzieję na istnienie tam życia.