Sztuczna inteligencja stała się sędzią

Całkiem niedawno doszły do nas wiadomości o tym, że sztuczna inteligencja stała się prawnikiem. Mowa tu o stworzonym przez IBM ROSS-ie, który wspomóc miał 50-osobowy zespół w sprawach upadłościowych w Stanach Zjednoczonych...

Całkiem niedawno doszły do nas wiadomości o tym, że sztuczna inteligencja stała się prawnikiem. Mowa tu o stworzonym przez IBM ROSS-ie, który wspomóc miał 50-osobowy zespół w sprawach upadłościowych w Stanach Zjednoczonych. Teraz naukowcy poszli jeszcze dalej, i stworzyli AI pełniącego obowiązki sędziego.

Inteligentny system powstał wspólnymi siłami inżynierów z University College London, University of Sheffield i University of Pennsylvania. Jego stworzenie miało na celu sprawdzenie, czy system poprawnie przewidzi wyroki sądu.

Jak się okazuje, AI przewidziała idealnie setki wyroków sądów, zanim jeszcze skończyły się rozprawy. Algorytm w trakcie testów otrzymał do przeanalizowania 584 sprawy, które w przeszłości rozpatrywał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Zadaniem systemu było stwierdzenie, czy sąd orzekł, że doszło bądź nie do naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. AI popełniło kilka pomyłek, np. tam, gdzie w dwóch podobnych sprawach zapadły różne wyroki. System analizował sprawy toczące się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, i przewidział wyroki z 79-procentową dokładnością.

To pokazuje, że AI jest w stanie nauczyć się kwestii związanych z prawem i pomóc prawnikom ocenić, czy dane sprawy są warte batalii sądowych. Oczywiście system będzie wciąż rozwijany, gdyż osiągnięta przez niego sprawność nie powala na kolana.

Mimo wszystko musimy też brać poprawkę na fakt, że sędziowie nie zawsze wydają werdykty sprawiedliwe, w odróżnieniu od sztucznej inteligencji, która zawsze robi to sprawiedliwie.

Naukowcy chcą teraz przetestować swój system na jeszcze większej ilości spraw. Nie wykluczają też poddania analizie AI zeznań świadków i notatek prawników, aby system potrafił jeszcze precyzyjniej przewidywać wyroki sędziów i wydawać sprawiedliwe werdykty.