Bakterie jelitowe wpływają na nasze myśli i uczucia

Zaskakujące wyniki swoich badań opublikowali naukowcy z Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) na łamach czasopisma Psychosomatic Medicine. Odkryli oni związek pomiędzy naszym żołądkiem a mózgiem, w kwestiach myśli i uczuć...

Zaskakujące wyniki swoich badań opublikowali naukowcy z Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) na łamach czasopisma Psychosomatic Medicine. Odkryli oni związek pomiędzy naszym żołądkiem a mózgiem, w kwestiach myśli i uczuć, które mają wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie.

Badacze już wcześniej dostrzegli duże różnice w zachowaniu gryzoni, w efekcie podania leków na depresję. Postanowili oni przeprowadzić kolejne badania na ludziach, aby dowiedzieć się, co może za to odpowiadać.

Przeanalizowali próbki kału pobrane od 40 kobiet w przedziale wiekowym 18-45 lat. Po przebadaniu próbek, uczestniczki zostały podzielone na dwie grupy, w zależności od mikrobów znalezionych w ich próbkach. W pierwszej grupie, liczącej 33 osoby, wykazano większą liczebność bakterii zwanych bacteroides, a u drugiej grupy, 7-osobowej, wykazano więcej drobnoustrojów z rodzaju prevotella.

Później mózgi wszystkich kobiet zbadano z użyciem rezonansu magnetycznego. W trakcie eksperymentu badacze pokazywali kobietom obrazy mające na celu wywołanie pozytywnej, negatywnej lub neutralnej odpowiedzi emocjonalnej.

Bakterie jelitowe wpływają na nasze emocje. For. Pixabay.

Wyniki bardzo zaskoczyły naukowców, gdyż badania wykazały, że bakterie jelitowe mają określony wpływ na mózg i nasze ogólne zachowanie. Kobiety z większą ilością bakterii z rodzaju bacteroides miały większą objętość istoty szarej w korze przedczołowej oraz w wyspie, czyli regionach mózgu, które przetwarzają złożone informacje. Posiadały też większą objętość hipokampu, który jest związany z pamięcią. Efektem była u kobiet skłonność do odczuwania negatywnych emocji.

Tymczasem u kobiet z większą liczebnością bakterii prevotella zaobserwowano o wiele mniejszą objętość obszarów lepiej rozwiniętych u przedstawicielek pierwszej grupy. W trakcie oglądania obrazów, doświadczały one głęboko negatywnych emocji i częściej zgłaszały wyższe poziomy lęku, drażliwości i nerwowości.

Hipokamp odpowiada w naszym organizmie za regulację emocji. Obniżenie zaangażowania tej części mózgu może wpływać na zwiększone pobudzenie emocjonalne, co zaobserwowano u kobiet z większą ilością znajdujących się w jelicie bakterii prevotella.

Naukowcy chcą teraz przeprowadzić zakrojone na większą skalę badania, aby lepiej zrozumieć, jaki wpływ mają bakterie znajdujące się w naszych żołądkach i jelitach. Jest to niezwykle ważne, ponieważ pomoże opracować o wiele skuteczniejsze leki np. na depresję dla osób, u których nie są one zbyt skuteczne, właśnie ze względu na występowanie określonego typu bakterii.

Źródło: Psychosomatic Medicine / Fot. Pixabay