Kategoria:

cyjanowodór

Jesteśmy krok bliżej ku stworzeniu życia w laboratorium

Jesteśmy krok bliżej ku stworzeniu życia w laboratorium
Krzysiek Dzieliński

Wiodącą naukowa teorią dotyczącą powstania życia jest ta mówiąca o abiogenezie - czyli że żywe organizmy powstały z materii nieożywionej. I mimo tego, ze już w latach 50 udało się stworzyć w laboratorium z mieszaniny wody, metanu, amoniaku oraz wodoru proste aminokwasy, to był to zaledwie mały krok ku złożonym strukturom DNA czy RNA. Teraz udało się wykonać krok kolejny.