Kategoria:

odpady elektroniczne

LUT13

Nie wszystko to śmieci...

Nie wszystko to śmieci...
Krzysiek Dzieliński

Ostatnio pisaliśmy o zmianach podjętych przez Unię Europejską w kwestii utylizacji odpadów elektronicznych, które mają chronić kraje rozwijające się (w tym praktycznie cały kontynent afrykański) przed napływem niebezpiecznych odpadów. Teraz jednak okazuje się, że tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o dobry biznes, a Afrykańczycy mogą po prostu zostać odcięci od technologii.