Kategoria:

potyczka

Oracle przegrywa z Google

Oracle przegrywa z Google
Krzysiek Dzieliński

W ostatniej aktualizacji dotyczącej sądowej potyczki między Oracle i Google pisaliśmy między innymi o tym, że teraz w rękach sędziego Williama Alsupa pozostała decyzja co do tego czy struktura, sekwencja i organizacja (w skrócie nazywane SSO) API Javy może podlegać ochronie praw autorskich. Teraz sędzia orzekł, że nie - i odrzucił wszystkie zarzuty Oracle dotyczące skopiowania SSO 37 API Javy w systemie Android. Orzeczenie to jest bardzo ważne gdyż tworzy istotny precedens dla ochrony praw autorskich przy tworzeniu oprogramowania.