Znaleziono najstarszy fragment Ziemi

To co widzicie na zdjęciu to znaleziony na owczej farmie w Australii cyrkon. Jednak dla nas najbardziej interesujący jest fakt, że liczy on sobie 4.4 miliarda lat - co właśnie potwierdzono dwiema różnymi metodami - a zatem jest to najstarszy kawałek naszej planety jaki udało się kiedykolwiek odnaleźć.

To co widzicie na zdjęciu to znaleziony na owczej farmie w Zachodniej Australii cyrkon. Jednak dla nas najbardziej interesujący jest fakt, że liczy on sobie 4.4 miliarda lat - co właśnie potwierdzono dwiema różnymi metodami - a zatem jest to najstarszy kawałek naszej planety jaki udało się kiedykolwiek odnaleźć.

Cyrkony są najstarszymi minerałami na Ziemi - powstały one w czasie gdy była ona w półpłynnym stanie - gdy skorupa ziemska dopiero się formowała - i udało im się przetrwać do czasów obecnych. Nowe odkrycie wskazuje, że nawet 4.4 miliarda lat temu, a więc gdy nasza planeta liczyła sobie nieco ponad 100 milionów lat, warunki na niej panujące nie były aż tak koszmarne.

Początkowo zbadano znaleziony kamień przy użyciu powszechnie stosowanej metody radiometrycznej - do próbki minerału dołożono nieco promieniotwórczego uranu, którego czas połowicznego rozpadu (czyli gdy połowa jego atomów ulega rozpadowi na atomy pierwiastków potomnych i promieniowanie) jest doskonale znany.

Proporcje tych pierwiastków wskazują dokładnie czas jaki upłynął od krystalizacji skały lecz w tym przypadku badacze odkryli, że w cyrkonie izotopy żelaza poruszają się wpływając na wyniki testu - w niektórych fragmentach (tam gdzie występuje więcej ołowiu) skała wydaje się być starsza.

Dlatego użyto techniki znanej pod skrótem APT (atom-probe tomography), która jest wolna od tego błędu, bo pozwala policzyć w detektorze masowym wszystkie pojedyncze atomy znajdujące się w cyrkonie, która pozwoliła potwierdzić - kamień ten liczy sobie faktycznie 4.4 miliarda lat.

Zdaniem badaczy tak stary cyrkon wskazuje, że zaledwie 100 milionów lat po tym jak masywny obiekt uderzył w Ziemię i powstał Księżyc nie była ona takim ognistym piekłem jak wcześniej sądzono. Cyrkon ów bowiem powstał najprawdopodobniej z granodiorytu lun tonalitu - minerałów bardzo bogatych w wodę co oznacza, że planeta już wtedy musiała ulec znacznemu schłodzeniu.

Źródło: Livescience