Merkury aktywny tektonicznie!

Merkury - mała, gorąca pierwsza planeta od Słońca, według najnowszych badań przeprowadzonych przez należącą do NASA sondę MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging), jest aktywna tektonicznie, a do tej pory za taką planetę uważaliśmy w Układzie Słonecznym tylko Ziemię.

Merkury - pierwsza planeta od Słońca, według najnowszych badań przeprowadzonych przez należącą do NASA sondę MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging), jest aktywna tektonicznie, a do tej pory za taką planetę uważaliśmy w Układzie Słonecznym tylko Ziemię.

Do takich wniosków doprowadziły wykonane przez sondę fotografie, na których widać strome, przypominające wysokie klify struktury, które muszą być geologicznie młode co wyraźnie wskazuje na fakt, że powierzchnia Merkurego się kurczy. O ich młodości (oczywiście w geologicznej skali) świadczy to, że istnieją - inaczej zostałyby one zniszczone przez bombardowanie meteoroidami.

NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington/Smithsonian Institution

Kurczenie się planety bierze się stąd, że jej rdzeń się schładza - a kurczenie to powoduje, że zewnętrza warstwa, płaszcz ulega spękaniu - pojawiają się w nim wyraźne, cienkie linie pęknięcia, które są przy tym bardzo strome - tworzą klify o wysokości ponad półtora kilometra i setek kilometrów długości.

Nowe obserwacje są wynikiem obniżenia orbity MESSENGERA, co miało miejsce półtora roku temu - dzięki temu manewrowi naukowcy dysponują zdjęciami w dużo wyższej rozdzielczości. A my dzięki temu wiemy, że Ziemia nie jest jedyną aktywną tektonicznie planetą w Układzie Słonecznym.

Źródło/Zdj.: NASA