Progesteron ma wpływ na orientację dziecka?

Od lat naukowcy próbują rozwikłać zagadkę naszej orientacji seksualnej próbując dojść przyczyn, czemu są osoby czujące na przykład pociąg do ludzi tej samej płci. W niewielkim badaniu próbowali odpowiedzieć na to amerykańscy badacze przyglądając się hormonom matki w trakcie ciąży.

Od lat naukowcy próbują rozwikłać zagadkę naszej orientacji seksualnej próbując dojść przyczyn, czemu są osoby czujące na przykład pociąg do ludzi tej samej płci. W niewielkim badaniu próbowali odpowiedzieć na to amerykańscy badacze przyglądając się hormonom matki w trakcie ciąży.

Naukowcy wzięli pod lupę 34 obywateli Danii (17 kobiet i tyle samo mężczyzn), których matkom, w czasie trwania ciąży podawano progesteron, aby ją (ciążę) zabezpieczyć.

Badacze wypytali dokładnie te osoby o ich orientację seksualną, pociąg do każdej płci, historię kontaktów seksualnych i tak dalej. Następnie odpowiedzi porównano z odpowiedziami grupy kontrolnej, w której matki nie otrzymywały kuracji progesteronem w czasie ciąży.

I badanie to, choć niewielkie, wykazało na możliwość istnienia związku pomiędzy stanem hormonów matki w ciąży, a późniejszą orientacją seksualną ich dzieci - aż 20% osób z pierwszej grupy identyfikowało się jako biseksualne, homoseksualne lub jeszcze nieokreślonej orientacji - w grupie kontrolnej natomiast wszyscy ujawnili, że są heteroseksualni.

Na pytanie o to, czy kiedykolwiek dana osoba czuła pociąg do przedstawicieli tej samej płci z pierwszej grupy twierdzącej odpowiedzi udzieliło aż 29% osób, podczas gdy w grupie kontrolnej było to zaledwie 6%.

Oczywiście badanie było bardzo niewielkie, a więc obarczone błędem, ale wskazuje ono wyraźnie na możliwość istnienia związku pomiędzy progesteronem w ciąży, a późniejszą orientacją seksualną dziecka, dlatego konieczne jest przeprowadzenie dalszych, zakrojonych na dużo większą skalę badań.

Źródło: Archives of Sexual Behavior, Zdj.: CC0