Ekotechnologia
W Polsce ruszył projekt budowy zielonych autostrad dla pojazdów elektrycznych

Z roku na rok, pojazdy elektryczne cieszą się coraz większą popularnością i już pewne jest, że przyszłość będzie należeć do nich. Niestety, wciąż wąskim gardłem dla ekopojazdów jest słabo rozwinięta sieć stacji ładowania.

W kolejnych latach to będzie zmieniać się na plus, szczegółnie w bogatych krajach, gdzie zainteresowanie samochodami o napędzie elektrycznym jest największe. Jednak duża zmiana nastąpi również w Polsce, przynajmniej tak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Polski rząd chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku i, w związku z tym, ogłosił przetarg na pilotażowy odcinek „zielonej drogi”, na którym mają znajdować się punkty szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. W sumie na autostradzie A4 i ekspresówce S8 ma powstać 13 punktów. Przetarg obejmuje dwa odcinki dróg, łączące duże aglomeracje miejskie, a mianowicie: Wrocław z Katowicami (A4) i Wrocław z Łodzią (S8).

Jak informuje GDDKiA, na potencjalnych dzierżawców czekają miejsca na ośmiu MOP-ach na A4: Krajków Pdołudniowy, Krajków Północny, Przysiecz, Jankowice Wielkie, Wierzbnik, Prószków, Proboszczowice i Chechło oraz pięciu na S8: Gózew Północny, Chojny, Dąbrowa Wielka, Jonas Północny. i Jonas Południowy).

W celu zachowania konkurencyjności pomiędzy dzierżawcami poszczególnych lokalizacji będą oni mogli składać oferty na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi (zgodnie z zasadą ABAB). W przetargu mogą startować firmy, które pełnią funkcję operatora punktów ładowania samochodów elektrycznych lub dostawcy usługi ładowania dla tych punktów na minimum dwóch punktach przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia złożenia oferty. Kolejnym wymogiem jest uzyskanie średniego rocznego przychodu za ostatni pełny rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż milion złotych.

Zadaniem wyłonionego w przetargu dzierżawcy, z którym umowa zostanie podpisana na 10 lat (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 5 lat), będzie wybudowanie dwóch ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych punktów oraz dostosowanie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez jego odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Dzierżawca będzie płacił GDDKiA czynsz określony w złożonej ofercie.

Źródło: GeekWeek.pl/GDDKiA / Fot. MaxPixel