Internet
Kolejne testy potwierdzają, że 5G jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia

Wraz z rozwojem sieci 5G pojawia się coraz więcej głosów, że choć możemy mieć z niej dużo pożytku, to jednocześnie powinniśmy obawiać się o własne zdrowie - na szczęście kolejne testy obalają te mity.

To już kolejne badania, z których wynika, że nie ma żadnych powodów do obaw o własne zdrowie ze strony sieci 5G, ale niektórzy wciąż nie wydają się być przekonani. Tym razem mówimy jednak o bardzo wiarygodnym źródle, bo wyniki swoich testów przedstawił Ofcom (Office of Communications), czyli brytyjski organ państwowy kontrolujący i nadzorujący rynek mediów i telekomunikacji. Możemy się z nich dowiedzieć, że nie ma żadnego ryzyka, bo sieciom 5G towarzyszy promieniowanie na poziomach “ułamków” limitów bezpieczeństwa. 

Najwyższe promieniowanie, jakie udało się zanotować Ofcom podczas testów, liczyło sobie 0.039% rekomendowanego limitu. Te są z kolei ustanawiane przez International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), czyli organizację niezależnych naukowców badających epidemiologię, biologię, dozymetrię i promieniowanie optyczne i doradztwo ekspertów. Jak twierdzi przedstawiciel Ofcom: - Emisja w każdym z badanych miejsc wynosiła ułamki maksymalnych bezpiecznych poziomów ustalonych przez międzynarodowe poradniki. 

Testy obejmowały zaś 16 lokacji w 10 miastach w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się już odpowiednia infrastruktura, ale mówiąc szczerze trudno spodziewać się, że wystarczą one, żeby przekonać największych sceptyków. Wokół sieci 5G narosło bowiem tyle mitów i powstało tyle organizacji straszących innych jej szkodliwym działaniem, że trudno będzie już powstrzymać to zjawisko. Szczególnie że mamy obecnie do czynienia z początkami implementacji sieci 5G, więc ich przeciwnicy mają łatwy argument, że sytuacja zmieni się, kiedy zacznie z niej korzystać więcej osób i pojawi się więcej nadajników. 

Ofcom zapewnia jednak, że bada emisję EMF przez wieże telefonii komórkowej już od 2003 roku, więc ma całościowy ogląd sytuacji i wydaje swoje opinie na podstawie wiarygodnych badań. Nie ukrywa jednocześnie, że od czasu, kiedy w zeszłym roku wszyscy 4 najwięksi brytyjscy operatorzy sieci komórkowej wystartowali z sieciami 5G, dostaje coraz więcej zapytań o bezpieczeństwo tego rozwiązania. Głos w sprawie postanowiło więc zabrać również Public Health England, które informuje, że choć dodanie 5G do obecnie działających technologii może spowodować niewielki wzrost ekspozycji na promieniowanie radiowe, to i tak pozostanie ono na relatywnie niskim poziomie, który nie powinien w żaden sposób wpływać na zdrowie. 

Źródło: GeekWeek.pl/bbc