Wyspy ze śmieci?

Wyspy w Parku Narodowym Everglades powstały z prehistorycznych wysypisk śmieci naszych praprzodków - twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu. Wychodzi na to, że nie zawsze nasze zamiłowanie do śmiecenia przynosiło negatywne skutki.

Wyspy w Parku Narodowym Everglades powstały z prehistorycznych wysypisk śmieci naszych praprzodków - twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu. Wychodzi na to, że nie zawsze nasze zamiłowanie do śmiecenia przynosiło negatywne skutki.

Park Narodowy Everglades jest największym namorzynowym lasem na północnej półkuli. Stanowi on unikatowy na skalę światową ekosystem, który jest domem dla wielu gatunków zwierząt, w tym kilkudziesięciu zagrożonych wyginięciem.

W parku tym występują wyspy znajdujące się na, jak do tej pory sądzono, naturalnych wzniesieniach terenu. Teraz okazuje się jednak, że tak naprawdę tysiące lat temu nasi przodkowie mogli tam po prostu masowo wyrzucać śmieci - zarówno odpadki organiczne, kości, węgiel drzewny, resztki prymitywnych narzędzi wykonanych z muszli jak też wczesną ceramikę. Dzięki temu ziemia w okolicy była wzbogacona w fosfor, co tylko przyspieszyło wegetację na tym terenie.

Badania przeprowadzone przez naukowców wykazały bowiem, że to co wcześniej uważane było za naturalne wzniesienia naturalnej powłoki skalnej występującej pod parkiem to tak naprawdę podobne do betonu warstwy węglanowe znajdujące się w torfie. Pod tymi warstwami znaleziono właśnie ślady prehistorycznych rumowisk.

Dziwne badaczom wydawało się to, że warstwy te nie były ułożone w tradycyjnym chronologicznym porządku, dlatego też trudno określić ich wiek.

Naukowcy zwracają uwagę, że nawet jeśli faktycznie rumowiska takie były fundamentami niektórych wysp, to nie zawsze one odpowiadają za szybki wzrost roślinności na ich powierzchni. Odnaleziono bowiem również miejsca takie, gdzie owszem węglanowe warstwy i rumowiska się znajdują, lecz są na grubych warstwach torfu, pod którymi można znaleźć wcześniejsze ślady roślinności. Tak więc możliwe, że nasi przodkowie swoim śmieceniem pomogli tylko, a nie rozpoczęli cały proces.

Źródło