Wielka Rafa Koralowa znika

Wielka Rafa Koralowa (znana także jako Wielka Rafa Barierowa) jest największą na Ziemi strukturą wytworzoną przez organizmy żywe i jest ona bardzo unikalnym, wielkim ekosystemem. Jak donoszą obecnie naukowcy - musimy dbać o nią nieco bardziej, gdyż w ciągu ostatnich 27 lat jej powierzchnia zmniejszyła się o połowę i jeśli trend się będzie utrzymywał - za 10 lat zostanie zaledwie ćwiartka tego co było niegdyś.

Wielka Rafa Koralowa (znana także jako Wielka Rafa Barierowa) jest największą na Ziemi strukturą wytworzoną przez organizmy żywe i jest ona bardzo unikalnym, wielkim ekosystemem. Jak donoszą obecnie naukowcy - musimy dbać o nią nieco bardziej, gdyż w ciągu ostatnich 27 lat jej powierzchnia zmniejszyła się o połowę i jeśli trend się będzie utrzymywał - za 10 lat zostanie zaledwie ćwiartka tego co było niegdyś.

Naukowcy z Australian Institute of Marine Science odkryli, że mimo iż jest ona dynamicznym systemem - zmienia cały czas swoje wymiary - to da się zauważyć bardzo groźny trend spadkowy, który w dużej mierze powodowany jest przez bardziej intensywne niż kiedyś cyklony tropikalne, które po prostu wyrywają koralowce.

W 214 poddanych badaniom miejscach powłoka koralowa zmniejszyła się z 28 do 13.8% w latach 1985-2012, a dwie trzecie tego spadku nastąpiło od roku 1998.

Badanie powierzchni rafy koralowej jest najprostszą metodą na badanie jej zdrowia, a zdrowie Wielkiej Rafy Barierowej jest w opłakanym stanie. Jest to groźna sytuacja także dla innych organizmów żywych w okolicy, gdyż rafa ta tworzy unikalny ekosystem dając schronienie i pożywienie setkom innych gatunków morskich żyjątek.

W największym stopniu za straty odpowiadają silniejsze tropikalne cyklony, lecz nie bez znaczenia pozostają także wybuchy korony cierniowej - pewnej bardzo żarłocznej rozgwiazdy.

Trend raczej będzie kontynuował gdyż globalny wzrost temperatury w wodach oznaczał będzie silniejsze cyklony. Jeśli chodzi o rozgwiazdy to są one naturalnym wrogiem koralowców - żywiąc się polipem, który tworzy jego strukturę. Za większe ilości tego szkarłupnia w wodach otaczających rafę odpowiada to, że do wody dostaje się więcej nawozów - które są idealną pożywką dla larw tego zwierzęcia.

Na temperaturę wody nie da się wpłynąć w krótkim czasie, jednak możemy spróbować ograniczyć wzrost korony cierniowej - a jeśli udałoby się dokonać tego już dziś to w ciągu 20 lat

Źródło: smh