W fińskich szkołach nie będą uczyć pisania

Fińskie władze wzięły sobie mocno do serca to, że żyjemy w cyfrowym wieku i zorganizowały najmłodszym uczniom naukę pisania na klawiaturze. Problem w tym, że ma ona całkowicie zastąpić naukę odręcznego pisania.

Fińskie władze wzięły sobie mocno do serca to, że żyjemy w cyfrowym wieku i zorganizowały najmłodszym uczniom naukę pisania na klawiaturze. Problem w tym, że ma ono całkowicie zastąpić naukę odręcznego pisania.

Zmiana ta ma wejść w życie od roku szkolnego rozpoczynającego się w roku 2016 - wtedy też z zajęć szkolnych zniknąć ma cała kaligrafia i pisanie odręczne, a zamiast tego pojawi się maszynopisanie - zdaniem tamtejszych władz, obecnie dużo bardziej przydatne w codziennym życie.

Wiele osób przyklasnęło temu pomysłowi, choć też pojawiają się głosy, że zmiany dotknąć mogą dzieci nie posiadające komputera w domu lub szkół gdzie nie ma wystarczającej ilości maszyn, a także takie, które zwracają uwagę na fakt, że podczas nauki odręcznego pisania dzieci rozwijają sprawność motoryczną, a także ćwiczą swoje umysły.

Źródło: BBC