Polska stawia na reaktory jądrowe nowej generacji

Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zbudują nowy reaktor w Świerku. W 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy brytyjskim konsorcjum U-Battery a NCBJ, która otwiera drogę do powstania pierwszego w Polsce badawczego reaktora HTGR...

Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zbudują nowy reaktor w Świerku. W 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy brytyjskim konsorcjum U-Battery a NCBJ, która otwiera drogę do powstania pierwszego w Polsce badawczego reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem High Temperature Gas Reactor (HTGR).

Ministerstwo Energii stawia na najnowszą, czwartą generację reaktorów jądrowych, ponieważ są one obiecujące ze względu na fakt, że wytwarzają dużo ciepła przemysłowego i są odporne na wszelkiego rodzaju awarie. W kogeneracji jądrowej, reaktory nie cechują się dużą mocą, ale są w stanie dostarczać ciepło przemysłowe do zakładów produkcyjnych o wysokich parametrach.

"Wdrożenie tej technologii jako źródła ciepła przemysłowego np. w branży chemicznej, istotnie zmniejszyłoby zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny i obniżyło poziom emisji CO2, a jednocześnie postawiłoby nasz kraj w czołówce krajów rozwijających najbardziej zaawansowane technologie jądrowe" – powiedział Józef Sobolewski, dyrektor departamentu energii jądrowej Ministerstwa Energi.

W ten sposób strategiczne ośrodki w naszym kraju z branży rafineryjnej czy chemicznej mogłyby uniezależnić się od zewnętrznych dostawców i zapewnić Polsce większe bezpieczeństwo.

Schemat reaktora HTGR. Fot. CC BY-SA 3.0 / Wikipedia.

Reaktory wysokotemperaturowe HTGR, dzięki zastosowaniu specjalnego paliwa, w którym uran chroniony jest warstwami węglika krzemu, oraz obojętnego chemicznie helu jako chłodziwa, pozwalają bezpiecznie operować znacznie wyższymi temperaturami niż typowe reaktory chłodzone wodą.

Odporność paliwa na warunki ekstremalne powoduje, że nawet przy awarii wszystkich systemów bezpieczeństwa i całkowitej utracie chłodziwa, reaktor samoczynnie wychładza się, nie grożąc emisją substancji radioaktywnych do otoczenia. Dzięki temu, reaktory mogą być budowane w bezpośredniej bliskości innych instalacji przemysłowych i produkować energię elektryczną oraz ciepło znacznie bliżej odbiorcy, nie narażając go na straty przesyłowe.

"Prace nad projektowaniem, analizami bezpieczeństwa i budową takiego reaktora pozwoliłoby rozwinąć i utwierdzić w praktyce kompetencje ekspertów NCBJ ważne także dla obecnego programu polskiej energetyki jądrowej. Jednocześnie zaś przygotowałoby nas do wdrożenia w Polsce na skalę przemysłową reaktorów wysokotemperaturowych, dzięki którym energochłonny polski przemysł może zyskać dużą przewagę konkurencyjną" - powiedział dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ.

Naukowcy ze Świerku chcą, aby do 2031 roku powstał pierwszy reaktor wysokotemperaturowy o mocy 165 MWth. Koszt projektowania i licencjonowania HTGR oszacowano na 500 milionów złotych, natomiast koszt jego budowy na 2 miliardy złotych netto.

Źródło: GeekWeek.pl/Ministerstwo Energii / Fot. Wikipedia/NCBJ